خانه » مقالات » اقتباس از آثار استاد » مدیریت انسان از منظر دین- قسمت اول (فهرست و پیشگفتار)

مدیریت انسان از منظر دین- قسمت اول (فهرست و پیشگفتار)

توضیح: این مطالب حاصل تدریس چندین ساله حجت الاسلام پارسا در دانشگاه ها و جمع های علاقمند می باشد که بصورت هفتگی در سایت قرار می گیرد. علاقمندان می توانند مطالب را دنبال کرده و سوالهایشان را از قسمت نظرات در انتهای هر مطلب بپرسند.


فهرست مطالب

پیشگفتار
مدیریت انسان از منظر دین

1) چرا آفریدن(فلسفه آفریدن)
   اولویت در نیافریدن
   اولویت درآفریدن
     چرایی های آفریدن
        1-چرایی رنج و سختی ها در انسان
             عوامل رنج و سختی ها
             فلسفه ی رنج و سختی ها
             تقابل با رنج و سختی ها

        2-چرایی ظلم و ستم در جامعه
        3-چرایی تفاوت و تبعیض در خلقت

2) برای چه بودن(هدف از زندگی)
   مفهوم هدف
   نقش شناخت هدف در کسب موفقیت
   اهمیت شناخت انسان
     الف: از منظر آیات و روایات
     ب: از منظر اندیشمندان

    مراحل شناخت انسان
      مرحله ی اول : کشف و شناسایی استعدادها
         1-مفهوم تفکر
         2-کلید های تفکر
            کلید اول: تفکر در خلقت و انسان
            کلید دوم: تفکر در استعداد های انسان
               راه اول : شناخت نیازها
               راه دوم : مقایسه ها

            کلید سوم: تفکر در مقدار استعدادها

         3- عوامل رکود تفکر

            غریزه ی جنسی
            موبایل
            مواد مخدر
            فوتبال
            مد و مد پرستی

        4- نیازهای تفکر

             نیاز اول : تدبر(ارزیابی و مطالعه)
                  تفاوت تفکر و تدبر
                  اقسام تدبر
                  تدبر در أنفس
                  تدبر در آفاق
                  تدبر در کتب
                      طرح سئوالات
                      تنظیم سئوالات
                      تحلیل سئوالات

            نیاز دوم : روش فکر کردن (آزادی ، آموزش و یادآوری)

   مرجله ی دوم : استخراج (تصفیه و آزادی )

       الف- آزادی
           مفهوم آزادی
           زمینه های آزادی
               زمینه ی اول: تبیین و روشنفکرى
               زمینه ی دوم: صف و جبهه بندى
               زمینه ی سوم: قتال و درگیرى

           مراتب آزادی
               مرتبه ی اول: آزادی از جبرها

               مرتبه ی دوم: آ زادی از اسارت ها

                   عوامل آزادی از اسارت ها
                        کنجکاوی و حقیت طلبی
                        شناخت عظمت انسان
                        شناخت عظمت الله
                        شناخت وسعت هستی
                        شناخت سختی و ررنج ها
                        شناخت مرگ

       ب-تعلیم و آموزش

       ج-تذکر و یاد آوری

   مرحله ی سوم : شکل دادن ( آزادی از آزادی و یا عبودیت )
      تفاوت عبادت با عبودیت

         نیاز سوم: شکل فکری (منطق صوری)

         نیاز چهارم: تعقل (سنجش و نظارت)
                 نظارت اول : بر اصل هدف ها
                 نظارت دوم : براصل راهها

مرحله ی چهارم : مصرف (مدیریت و رهبری استعدادها)
     جهت های حرکت

3) چگونه بودن (کسب مهارت ها)
  مفهوم مهارت
  اقسام مهارت
     1-مهارت شناخت نفس
         ویژگی های نفس
         شیوه های برخورد با نفس

           1) استصعاب نفس
           2) تسویف نفس
           3) تزئین نفس

              
     2-مهارت تصمیم گیری
        ویژگی های یک تصمیم مطلوب

           1) اطلاعات
           2) فشارهای اچتماعی
           3) موقعیت

        ویژگی های یک تصمیم نامطلوب

          1) اجتناب کردن
          2) به تعویق انداختن
          3) اهمیت ندادن
          4) انتخاب بدون مطالعه

     3-مهارت مدیریت زمان
         گام های مؤثر در مدیریت زمان

              گام اول: تصویر واقعی
              گام دوم: اولویت بندی کارها
              گام سوم: تمرکز

 

تمرینات

 

پیشگفتار:

امروزه، در دنیای مجازی و شبکه های سایبری ، ذهن جوانان ما بیش از هر زمان دیگر مبتلا به شبهات و سوالات گوناگون است. زیرا ماهواره ها و سایت ها دائما در برنامه های خود مشغول ایجاد شبهه و تردید در اذهان جوانان عزیز هستند، که اگر به موقع به آنان پاسخ صحیح و منطقی داده نشود، ممکن است ذهن آنان را دچار تحیر و سرگردانی و ابهامات عدیده ای نماید، و راه نجات را برای آنان مسدود گرداند.
در عصر رایانه ، اینترنت و نانوتکنولوژی، شبهات و شهوات، لباس جوان پسند و جذاب به تن کرده اند. و با توجه به نقشه و طرح های حساب شده ی دشمن ، ارزش های جوانان را نشانه گرفته اند. و هر روز برای به دام انداختن و شکار آنان، نقشه ی جدیدی را طراحی می کنند و هر طور که مایل باشند آنان را به هر سمتی که بخواهند سوق می دهند و مدیریت می کنند.
در عصر ماهواره و انفجار اطلاعات، که تمام ارزش ها را زیر سئوال برده اند و آنان را ضد ارزش جلوه داده اند، و هزاران سایت و وبلاگ را در این راستا طراحی کرده اند، مسئولین و مربیان فرهنگی جامعه باید دست به کار شوند و خوراکی سالم جهت تغذیه ی فکر و روح جوانان تدارک نمایند.

امروز، در هزاره ی سوم جهان، عرفان های کاذب و نوظهور و مکتب های انحرافی در قالب های حق و حقیقت جلوه گر شده اند و مدارس و دانشگاه های ما را مورد هجمه ی تیرهای زهرآگین خود قرار داده اند و خانواده ها و مربیان و مسئولین دلسوز جامعه را دچار نگرانی و هراس نموده اند و برای تمام ابعاد وجودی آنان طرح و برنامه ریزی نموده‌ا‌ند .‌

امروز جوانان ، بیش از هر زمان دیگر ، تشنه ی حقیقت و معنویت هستند و به تعبیر رهبر عزیز: « نسل امروز ، بیش از نسل گذشته، از زمینه‌های عقلانیت و معنویت بیشتری برخوردار است». و اگر مربیان و مسئولین دلسوز جامعه، تدابیری نیندیشند و پاسخگوی روح تشنه جوانان نباشند، ممکن است که آنان به بی راهه کشیده شوند و به تغذیه ای ناسالم و مسموم گرفتار شوند.

برای جلوگیری از تخریب ارزش ها و بحران هویت، چاره ای جز تعاملات چهره به چهره با جوانان و ایجاد زمینه های انس وگفتگو و محبت نیست ، تا آنان جسارت طرح سئولات و شبهات خود را پیدا کنند.
نوع دیگر پاسخ گویی به سئولات و شبهات جوانان، گردآوری و تهیه ی جزوات و نوشته هایی است ، که باید در دسترس آنان قرارگیرد تا هر زمان که اراده کنند، بتوانند از آن بهره مند شوند.

در این نوشتار سعی شده است، به سئولات و نیازهای بنیادی و اساسی جوانان پرداخته شود، و از نقطه نظرات بزرگان و قلم فرسایی نویسندگان متعهد و درد آشنا با نیازهای جوانان بهره جسته شود. یکی از آن چهره های آشنا برای حوزه و دانشگاه، استاد گرانقدر علی صفایی حایری است، که در این نوشتار سعی شده است که از نقطه نظرات ایشان کمال استفاده برده شود تا اگر کسی، تصمیم به تولدی دوباره گرفت، طرحی نوین و آغازی روشن را در پیش روی خود داشنه باشد و بتواند به بهترین شکل خود را مدیریت کند.

در این نوشتار برای درست مدیریت کردن انسان از منظر دین به سه سئوال بنیادی «چرا بودن» ، «برای چه بودن » و «چگونه بودن» و کسب مهارت های زندگی پرداخته شده است ، تا کسانی که می خواهند، بتواند زندگی خود را از منظر دین، مدیریت و رهبری کنند و از زندگی سرشار و عیش تمام بهره مند شود. زیرا برای به دست آوردن یک زندگی ایده آل ، و رسیدن به واقعیت زندگی، تنها رسیدن به آب و نان کافی نیست و یا مبارزه با استثمار و استبداد فقط نیست. به عبارت دیگر ، انسانِ خودآگاه نمی تواند مانند گاوی باشد که فقط به علوفه، خوراک و مسکنش فکر کند، که او خوراک ، پوشاک و مسکن را بعد از انتخابِ بودنش دنبال می کند. و چگونگی این دنباله گیری، وابسته به انتخاب برای چه بودن و چگونه بودن انسان است.

این چشم پوشی از واقعیت است، که واقعی ترین نیاز انسان را نان بدانیم، و یا واقعی ترین مسائل او را، مسائل سیاسی و اجتماعی بشناسیم . چون موضع گیری در این مسائل حتی مبارزه با استثمار، استبداد، استعمار و اس اس های دیگر در گرو این است که بینش و نگرش خود را نسبت به سه سئوال ریشه ای: « بودن» و« برای چه بودن» و «چگونه بودن» انسان تصحیح کنیم.

پیشنهاد می شود قبل از مطالعه این نوشتار ، در مورد سئولات، تدبر و تفکر شود و با دیگران بحث و گفتگو شود تا زمینه ی بهتری برای دریافت مطالب، مهیا گردد.

قسمت بعدی

0 0 رأی
امتیازدهی به مقاله
اشتراک
ایمیل برای
0 نظرات
بازخوردهای درون متنی
مشاهده همه دیدگاه‌ها
سبد خرید
0
نظری دارید؟ لطفاً آن را ثبت کنید.x
Scroll to Top