شرح و تبیین آثار استاد

شرح کتاب مسئولیت و سازندگی – قسمت چهاردهم

تدبّر. در اینجا از سه مطلب باید بحث شود: یکم، ارتباط بحث تدبر با بحث تذکر؛ دوم، تعریف تدبر و سوم، ضرورت ارتباط بحث تدبر با بحث تذکر. ارتباط بحث تدبر با بحث تذکر اگر …

شرح کتاب مسئولیت و سازندگی – قسمت چهاردهم ادامه مطلب »

شرح کتاب مسئولیت و سازندگی – قسمت سیزدهم

مراجعه به وحی برای یافتن روش تربیت اسلامی ما هنگامی که انسان را شناختیم برای یافتن تربیت اسلامی باید به وحی مراجعه کنیم. کسی که با این زمینه ها و با این معرفت به مشکلات …

شرح کتاب مسئولیت و سازندگی – قسمت سیزدهم ادامه مطلب »

شرح کتاب مسئولیت و سازندگی – قسمت دوازدهم

مشکلات حرکت انسان، امکانات انسان و فرایند تحول رفتار انسان. مقدمهدر جلسه گذشته گفتیم که ما به اندازه مسئله و پرسشی که داریم و شناختی که از مسئله و پرسش خودمان داریم، و به اندازه …

شرح کتاب مسئولیت و سازندگی – قسمت دوازدهم ادامه مطلب »

شرح کتاب مسئولیت و سازندگی – قسمت یازدهم

روش تربیت گفتیم که مربی کسی است که دو ویژگی را داشته باشد: مربی باید انسان و مسیر انسان و قوانین حاکم بر راه انسان را بشناسد و نیز نسبت به او مهربان و دلسوز …

شرح کتاب مسئولیت و سازندگی – قسمت یازدهم ادامه مطلب »

شرح کتاب مسئولیت و سازندگی – قسمت دهم

آزادی(2) توضیح بیشتر تفاوت آزادی نوع اول با آزادی نوع دوم    آزادی نوع اول براساس ترکیب است که همه دارند. وقتی می‌خواهید یک راهی را انتخاب کنید، گاهی در اولین راهی که پیش پایتان …

شرح کتاب مسئولیت و سازندگی – قسمت دهم ادامه مطلب »

شرح کتاب مسئولیت و سازندگی – قسمت نهم

فصل چهارم: روش تربیتی اسلام آزادی(1) آیا شما خودتان را مختار و آزاد می‌دانید یا نمی‌دانید؟ یعنی با توجه به تجربه‌ای که در طول زندگی خود، از دوره بلوغ به این سو داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اید، خودتان را …

شرح کتاب مسئولیت و سازندگی – قسمت نهم ادامه مطلب »

شرح کتاب مسئولیت و سازندگی – قسمت نهم

فصل چهارم: روش تربیتی اسلام آزادی(1) آیا شما خودتان را مختار و آزاد می‌دانید یا نمی‌دانید؟ یعنی با توجه به تجربه‌ای که در طول زندگی خود، از دوره بلوغ به این سو داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اید، خودتان را …

شرح کتاب مسئولیت و سازندگی – قسمت نهم ادامه مطلب »

شرح کتاب مسئولیت و سازندگی – قسمت هشتم

وظایف مربّی وظایف مربّی با توجه به دو معیار زیر مشخص می‌شوند: 1. ویژگی‌های موضوع تربیت (انسان) اگر موضوع تربیت، کودکی باشد که کاملاً تابع محیط است، کاملاً تحت تأثیر تشویق‌ها و تلقین‌ها است، وظایف …

شرح کتاب مسئولیت و سازندگی – قسمت هشتم ادامه مطلب »

شرح کتاب مسئولیت و سازندگی – قسمت هفتم

  راه‌های شناخت روحیه‌ها 1. آموزش؛ مربی می‌تواند از تجربه‌های بشر در روان‌شناسی بهره بگیرد، البته با بر حذر بودن از ویژگی‌هایی که ممکن است ما را از چارچوب آیین و مکتبی که به آن …

شرح کتاب مسئولیت و سازندگی – قسمت هفتم ادامه مطلب »

شرح کتاب مسئولیت و سازندگی – قسمت ششم

  فصل سوم: ویژگی مربی جلسه ششم: نیازمندی­های اولیه مربّی، ویژگی­های مربی. کسی که می‌خواهد تربیت کند، حتی اگر بخواهد گیاهی را پرورش بدهد، به دو چیز نیاز دارد: 1. آگاهی کامل از قوانین و …

شرح کتاب مسئولیت و سازندگی – قسمت ششم ادامه مطلب »

شرح کتاب مسئولیت و سازندگی – قسمت پنجم

دو عامل اثرگذار در تعیین روش تربیت؛ موضوع تربیت، هدف تربیت. موضوع و هدف تربیت، در روشی که برای تربیت در پیش گرفته می شود، کاملاً تعیین‌کننده و اثرگذار هستند. اگر موضوع تربیت یک درخت …

شرح کتاب مسئولیت و سازندگی – قسمت پنجم ادامه مطلب »

شرح کتاب مسئولیت و سازندگی – قسمت چهارم

 قسمت چهارم، مفهوم تربیت مروری بر گفت­ وگوی پیشین گفتیم که مسئولیت بر سه مبنا استوار است: 1. نعمت‌ها و امکاناتی که از آن خدا است، چون مال او هستند باید در مسیر و راه …

شرح کتاب مسئولیت و سازندگی – قسمت چهارم ادامه مطلب »

سبد خرید
Scroll to Top