خانه » مقالات » کلاسهای آموزشی مؤسسه

کلاسهای آموزشی مؤسسه

چکیده کلاس مفهوم و ضرورت تربیت

توضیح: در نیمه اول ماه جاری، دوره آموزشی تربیتی ویژه گروه مطالعاتی بیناتِ موسسه مطالعاتی پژوهشی غرب شناسی زاهدان  متشکل از خواهران فعال در حوزه های فرهنگی و تربیتی، در موسسه لیله القدر برگزار شد. متن …

چکیده کلاس مفهوم و ضرورت تربیت ادامه مطلب »

چکیده کلاس تشکیلات و مجموعه های تربیتی

توضیح: در نیمه اول ماه جاری، دوره آموزشی تربیتی ویژه گروه مطالعاتی بیناتِ موسسه مطالعاتی پژوهشی غرب شناسی زاهدان  متشکل از خواهران فعال در حوزه های فرهنگی و تربیتی، در موسسه لیله القدر برگزار شد. متن …

چکیده کلاس تشکیلات و مجموعه های تربیتی ادامه مطلب »

چکیده کلاس اردوداری

توضیح: در نیمه اول ماه جاری، دوره آموزشی تربیتی ویژه گروه مطالعاتی بیناتِ موسسه مطالعاتی پژوهشی غرب شناسی زاهدان  متشکل از خواهران فعال در حوزه های فرهنگی و تربیتی، در موسسه لیله القدر برگزار شد. متن …

چکیده کلاس اردوداری ادامه مطلب »

چکیده کلاس محیطهای تربیتی

توضیح: در نیمه اول ماه جاری، دوره آموزشی تربیتی ویژه گروه مطالعاتی بیناتِ موسسه مطالعاتی پژوهشی غرب شناسی زاهدان  متشکل از خواهران فعال در حوزه های فرهنگی و تربیتی، در موسسه لیله القدر برگزار شد. …

چکیده کلاس محیطهای تربیتی ادامه مطلب »

چکیده کلاس روش تربیت

توضیح: در نیمه اول ماه جاری، دوره آموزشی تربیتی ویژه گروه مطالعاتی بیناتِ موسسه مطالعاتی پژوهشی غرب شناسی زاهدان  متشکل از خواهران فعال در حوزه های فرهنگی و تربیتی، در موسسه لیله القدر برگزار شد. …

چکیده کلاس روش تربیت ادامه مطلب »

چکیده کلاس ویژگی های مربی

توضیح: در نیمه اول ماه جاری، دوره آموزشی تربیتی ویژه گروه مطالعاتی بیناتِ موسسه مطالعاتی پژوهشی غرب شناسی زاهدان  متشکل از خواهران فعال در حوزه های فرهنگی و تربیتی، در موسسه لیله القدر برگزار شد. …

چکیده کلاس ویژگی های مربی ادامه مطلب »

چکیده کلاس انسان شناسی و دین؛ استاد فروغی

توضیح: در نیمه اول ماه جاری، دوره آموزشی تربیتی ویژه گروه مطالعاتی بیناتِ موسسه مطالعاتی پژوهشی غرب شناسی زاهدان  متشکل از خواهران فعال در حوزه های فرهنگی و تربیتی، در موسسه لیله القدر برگزار شد. …

چکیده کلاس انسان شناسی و دین؛ استاد فروغی ادامه مطلب »

سبد خرید
Scroll to Top