انتشارات ذکرا از سال 1300 فعالیت خود را در شهر قم با انتشار آثاری چون xxx vvv rrr آغاز کرد و در طی 00 سال موفق به تولید بیش از 00 اثر شده است.

سبد خرید

بر اساس ناشر

پیمایش به بالا